Da li si, Boško moj voljeni brate, uveren da si prav i isitinit, mudar i svet, iako smo svesni da znaci govore drugačije i osuđuju za nepravdu, laž, glupost i prljavštinu? Da li te jalovi privid pravde sasvim zadovoljava nasuprot istine, pošto nema ničega oko nas što nije jako zagađeno a ono što je najmanje uprljano prihvatamo kao vrlo čisto, da ti moj brate dok duh svoj zadovoljavaš u granicama svoje ljudskosti? Neka ovo obraćanje tebi, moj brate, bude istinita biografija, životopis “mlađeg i starijeg” brata. Ko ima uši da čuje, neka čuje! Molim ti se svemogući Bože, ispuni me duhom svojim – duhom istine i neka moje reči budu prekrivene pravednošću mog Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista u čije Ti se ime molim. Amen!